Velkommen til Trangraven Marina

Trangraven Marina omfattter bådpladser i:
  • Christianshavns Kanal ud for Strandgade - Kaj nr. 587 & 588
  • Christianshavns Kanal ved Bodenhoffs Plads - Kaj nr. 586
  • Trangraven - Kaj nr. 636
  • Trangravsvej
  • Havnehuset på Trangravsvej har åbent hver onsdag kl. 18.00 - 18.30.

Har du spørgsmål kan vi kontaktes på tlf.: 41 12 77 44, eller e-mail: trangraven@mail.dk